TASK s.r.o.


Certifikace ISO

TASK s.r.o.O společnosti → Certifikace ISO

Společnost TASK s. r. o. usiluje o to být stabilním, spolehlivým a konkurenceschopným dodavatelem jak kvalitních tiskových matric pro ofsetový tisk v podobě CTP desek, tak i polygrafických produktů té nejvyšší kvality. Stěžejním bodem činnosti společnosti je tvorba a rozvoj dlouhodobého obchodního vztahu se zákazníkem. Rozvoj této činnosti je možný pouze v souladu s naprostou spokojeností odběratelů s dodávanými službami, a to i v období stále se zvyšujících požadavků na rychlost a kvalitu zpracování.

Na podzim roku 2004 bylo jedním z kroků, které vedou k celkově vyšší kvalitě dodávaných služeb, zavedení systémů řízení jakosti podle norem ISO 9001 a 14001. O úspěšném zavedení těchto systému rozhodl certifikační audit, na jehož základě nám byl certifikát ISO udělen. V následujících letech jsme tyto postupy a principy úspěšně obhájili. Zároveň je i tento krok určitým závazkem společnosti, že pro realizaci politiky jakosti bude neustále a dlouhodobě vytvářet potřebné podmínky pro její naplnění.

 

Certifikace ISO