TASK s.r.o.


Výroba CTP

TASK s.r.o.Nabídka služeb → Výroba CTP

Nabízíme tvorbu tiskových matric pomocí tisku CTP.

Co je CTP (Computer-to-plate) tisk? Využíváme technologie pro digitální zhotovení tiskových desek. Využívá se přitom elektronická montáž a osvit se provádí z počítače přímo na tiskové desky. V minulosti bylo mezikrokem použití klasických filmů a následná kopie na desku. Vzniklá tisková matrice je poté použita pro ofsetový tisk.

 

Certifikace ISO